EU48686 HEALTHY FOOD

Rakendusuuring: Biotechnologically enriched health promoting microbial and nutritional additives

Alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015-31.12.2022

Toetuse summa: 139 344 EUR

- alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekti üks alateemadest on keskendunud leidmaks biotehnoloogilisi lahendusi vastsündinud vasikate mikrobioota tasakaalustamiseks

Piima tootmise edukus sõltub suuresti uuendnoorkarja kasvatamise edukusest. Alates antibiootikumide kasutamise keelustamisest EL-s profülaktilistel eesmärkidel on hakatud selgitama probiootikumide kasutamise võimalusi patogeense mikrofloora allasurumiseks vasikate seedetraktis

- eesmärk ja tulemus

Eesmärgiks on välja töötada innovaatiline, biotehnoloogiliselt disainitud teaduspõhine zootehniline lisand vastsündinud vasikate mikrobioota tasakaalustamiseks.
Projekti tulemuseks on kontseptsioon ja oskusteave biotehnoloogiliste võtete abil toidu ja loomasööda rikastamiseks looduslike metabiootikute ja / või tervist toetavate bakteritega ning põhjalikult iseloomustatud piimahappebakterite tüved.

- fondi nimetuse, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond

- projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

 

 

EL logo

AS Dessert Viljandi 11a Türi 72212 Tel. 38 57006 Email: dessert@dessert.ee